Wiki source for HDMIswitch


Show raw source

=====HDMI-switch=====

===Specifikation===
Måste ha:
- Unika IR-koder för att välja respektive ingång
- Knapp på framsidan för att direkt välja respektive ingång
- Fjärrkontroll
- Automatisk växling till senast påslagna apparat
- Minne och agera proxy för DDC-informationen så att inte icke vald enhet byter upplösning eller förblir inaktiv om ingången inte är aktiv när man slår på prylen

Bör ha:
- Minne för senast valda ingång när man slår av den.
-

Vad som inte spelar någon som helst roll
- Hur fjärrkontrollen ser ut ( Den skall användas tillsammans med multijärren)


===Exempel på varianter som inte uppfyller ovanstående krav===
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/kablar-adaptrar/hdmi/switch/3-vags-hdmi-switch-p68792
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/kablar-adaptrar/hdmi/switch/2-vags-hdmi-switch-p68791

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki