Revision history for HDMIswitch


Revision [2816]

Last edited on 2013-12-14 18:30:51 by LinusEricsson
Additions:
- Minne och agera proxy för DDC-informationen så att inte icke vald enhet byter upplösning eller förblir inaktiv om ingången inte är aktiv när man slår på prylen
Deletions:
- Minne och agera proxy för DDC-informationen så att inte icke vald enhet byter upplösning eller förblir inaktiv om ingången inte är aktiv när man slår på prylen


Revision [2815]

The oldest known version of this page was created on 2013-12-14 18:27:16 by LinusEricsson
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki